Download and Read books online PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books files for your device. So, you can read the books in any times.

[563.41 KiB] Gilla läget books by Barbara Ehrenreich

Gilla läget! Tänk positivt! Med optimism och framåtanda kan man vinna en hel värld och uppnå rikedom och lycka. Så lyder det framgångsrecept som gjort sitt segertåg över hela västvärlden. Barbara Ehrenreich ilsknade till när hennes läkare uppmanade henne att se sin cancersjukdom som en gåva. I Gilla läget diskuterar hon hur myten om positivt tänkande fått ersätta rationellt tänkande och lurat många amerikaner att de kan bli friska, rika och framgångsrika om de bara tror tillräckligt starkt på det. Med humor och bitande ironi ifrågasätter Ehrenreich att odlandet av framgångsmyter kan lösa människors problem, och menar att frånvaron av kritiskt tänkande tvärtom bidrog till den djupa ekonomiska krisen i USA.
Gilla läget
Title:Gilla läget
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Author:
Date release:
Size:563.41 KiB
Category:Social Science, Books, Nonfiction
    https://itunes.apple.com/search?media=ebook,audiobook&term=l%C3%A4get&entity=ebook,audiobook&limit=200&country=ithttps://itunes.apple.com/search?media=ebook,audiobook&term=Gilla&entity=ebook,audiobook&limit=200&country=it